Terceiro Andar (1981)

Petición de mau e Auto do prisioneiro
Autores: Antón Chekhov / Ricardo Carballo Calero
Dirs. X.A.M. e Anxo Baranga. Centro Galego (23.05.1981)


Lonxe da Terra (1983-1986)

Usted puede ser un asesino
Autor: Alfonso PasoSen datos (1983)
Dir. Raúl Ramón Lito. Centro Galego de Barcelona (10.05.1986)


Lonxe da Terra (1992-2000)
O testamento do Nacho
Autor: Àngels Garriga. Sen datos do traductor
Dir. Carlos Neira. Centro Galego de Barcelona (24.05.1992)
Dir. Francisco A. Ferrío. Foment Hostenc (13.12.1992), Centro Galego (19.12.1993)
Os cravos de prata
Autor: Nicolás Bela. Trad. Francisco Pillado Mayor
Dir. Francisco A. Ferrío. Centro Galego (18.06.1984), Col·legi Pare Manyanet, Barcelona (18.02.1995), Col·legi La Bàscula (02.04.1995), Centro Galego (18.01.1997)
O gato con botas
Conto popular
Dir. Francisco A. Ferrío. Centro Galego (07.01.1995)
O Rei da Carballeira
Autor: Ricardo Frade Giráldez
Dir. Francisco A. Ferrío. Centro Galego (10.06.1995)
A man de Santiña e A patria do labrego
Autores: Ramón Cabanillas / Antón Vilar Ponte
Dir. Francisco A. Ferrío. Centro Galego (25.05.1996)
Os cravos de prata
Autor: Nicolás Bela. Trad. Francisco Pillado Mayor
Dir. Francisco A. Ferrío. Centro Galego (18.06.1984)
Os cravos de prata e A patria do labrego
Autores: Nicolás Bela (trad. de Francisco Pillado Mayor) / Antón Vilar Ponte
Dir. Francisco A. Ferrío. Centro Galego (18.01.1997)
O enfermo imaxinario
Autor: Molière. Trad. Manuel Guede
Dir. Francisco A. Ferrío. Centro Galego (29.06.1997; 29.11.1997)
Nin me abandonarás nunca
Autor: José G. Posada e Luis de Gálvez. Trad. Xosé Luís Méndez Ferrín
Dir. Francisco A. Ferrío. Centro Galego (21.06.1998; 20.12.1998)
O cego de Fornelos
Autor: Manuel Varela Buxán
Dir. Francisco A. Ferrío. Centro Galego (04.06.2000)